If you wish to discuss our service options in Welsh please contact us to request to speak to one of our Welsh speaking team members. Our staff will assist you with your Direct Payment assessment in Welsh. We also have Welsh language assessment forms and contracts.

This website can be translated into Welsh, please use the ‘Translate’ button on the bottom right.


Os hoffech drafod ein dewisiadau gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â ni i ofyn am siarad ag un o’n aelodau o’r tîm sy’n siarad Cymraeg. Bydd ein staff sy’n siarad Cymraeg yn eich cynorthwyo gyda’ch asesiad Taliad Uniongyrchol yn Gymraeg. Mae gennym ffurflenni a chytundebau asesu Cymraeg hefyd.

Gellir cyfieithu’r wefan hon i’r Gymraeg hefyd, defnyddiwch y botwm ‘Cyfieithu’ ar y dde ar y dde.